Giỏ hàng

LUẬT NHẬP CƯ SỬA ĐỔI - "RỘNG CỬA" ĐỊNH CƯ ĐỨC

Trước đây, người lao động (NLĐ) chỉ có thể xin thẻ tạm định cư Đức để làm việc nếu có chứng chỉ nghề liên quan. Nhưng theo luật mới, bất kỳ ai có chứng chỉ nghề đều có thể tìm kiếm việc làm tại Đức, ngay cả khi NLĐ chọn học một nghề khác và không liên quan đến chứng chỉ ban đầu.
 
 

Visa học tiếng Đức năm 2023 xin có khó không?


Luật Nhập cư sửa đổi của CHLB Đức với nhiều quy định mới có hiệu lực theo lộ trình 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 18-11-2023, một số sửa đổi tiếp theo sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3-2024 và cuối cùng là ngày 1-6-2024. Theo những quy định mới vừa có hiệu lực, chính sách nhập cư mới sẽ dựa trên hệ thống tính điểm với 5 tiêu chí: Năng lực chuyên môn, trình độ tiếng Đức, kinh nghiệm nghề nghiệp, các mối liên hệ với nước Đức và độ tuổi.


Luật định cư ở Đức mới nhất năm 2023


Cơ chế tính điểm sẽ ưu tiên cho những người có theo thứ tự như 4 điểm được tính cho những người có bằng cấp chuyên môn về một nghề nào đó, 3 điểm cho những người biết nói tiếng Đức hoặc tiếng Anh, 2 điểm sẽ được cộng thêm cho những người dưới 35 tuổi. Nếu tổng số điểm của ứng viên đạt trên 6 sẽ được cấp giấy phép cư trú tạm thời (thẻ xanh EU) mà không cần phải đáp ứng tất cả 5 tiêu chí. Lợi thế lớn nhất là những lao động có trình độ học vấn hoặc chứng chỉ nghề có thể vào Đức bằng "thẻ xanh EU" mà không cần yêu cầu về trình độ tiếng Đức.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực IT, công nhân lành nghề không có bằng đại học vẫn có thể nhận được "thẻ xanh EU" nếu chứng minh được có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan. Điều dưỡng viên được đào tạo dưới 3 năm cũng được phép tiếp cận thị trường lao động Đức. Trước đây, người lao động (NLĐ) chỉ có thể xin thẻ tạm định cư Đức để làm việc nếu có chứng chỉ nghề liên quan. Nhưng theo luật mới, bất kỳ ai có chứng chỉ nghề đều có thể tìm kiếm việc làm tại Đức, ngay cả khi NLĐ chọn học một nghề khác và không liên quan đến chứng chỉ ban đầu.

Học Viên Phú An thành công sang Đức

Lấy lại mật khẩu